Een job aan KaHo Sint-Lieven

 1. Ref. 2012/CO/09 Bediende (gastprof) ad interim in professionele bacheloropleiding 50 % (m/v)

  KAHO Sint-Lieven (KAHO) en de Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB) zijn hoger onderwijsinstellingen en werken binnen de Associatie K.U.Leuven op een sterk geïntegreerde wijze samen. KAHO Sint-Lieven heeft vestigingen in Gent, Aalst en Sint-Niklaas en de HUB is hoofdzakelijk gevestigd in het centrum van Brussel. Beide instellingen samen geven onderwijs aan 14.000 studenten en stellen 1.700 personeelsleden te werk.

  Je draagt bij tot de verdere ontwikkeling en realisatie van de professionele bacheloropleiding kleuteronderwijs van KAHO Sint-Lieven. 

  Opdracht:

  De gastprof zal zich in het bijzonder toeleggen op de volgende taken:

  • begeleiden van een praktijkgroep stage in de eerste of de tweede opleidingsfase;
  • coachen van studenten in de module muzische school in de derde opleidingsfase;
  • begeleiden van studenten in de module diversiteit;
  • begeleiden van initiatieven in het kader van het geïntegreerd meersporencurriculum voor anders- en niet-gelovige studenten;
  • andere taken.

  Vereisten:

  • professioneel bachelordiploma kleuteronderwijs;
  • een rijke muzische achtergrond en praktijkervaring in de kleuterschool.

  Kandidaten met een andere dan een Europese culturele achtergrond worden in het bijzonder uitgenodigd te solliciteren.

  Profiel:

  • Je bent een goede organisator en luisteraar.
  • Je kan resultaatgericht werken en neemt initiatief.
  • Je bent een actieve teamspeler met een loyale en positieve attitude.

  Aanbod:

  • Vervangingsovereenkomst voor de periode van één jaar vanaf 1 september 2012.
  • Statuut als bediende.
  • Weddeschaal 316 voor meer info zie http://www.ond.vlaanderen.be/wedde.
  • Volledige terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fietsvergoeding.
  • De opdracht wordt bij aanvang uitgeoefend op campus Dirk Martens te Aalst.

  Solliciteren:

  Geïnteresseerde kandidaten bezorgen uiterlijk 17 augustus 2012 hun gemotiveerde sollicitatiebrief, met vermelding van het referentienummer en met hun curriculum vitae, aan KAHO Sint-Lieven, t.a.v. dhr. Gertjan De Smet, Kwalestraat 154 te 9320 Aalst-Nieuwerkerken of via e-post aan: gertjan.desmet@kahosl.be met in de aanhef de vacaturereferentie.

  Inhoudelijke informatie kan verkregen worden bij dhr. Johan De Wilde, opleidingshoofd kleuteronderwijs: johan.dewilde@kahosl.be

  De selectieprocedure bestaat uit een preselectie op basis van het onderzoek van het sollicitatiedossier en een tweede gedeelte met een proefles en een gesprek met een selectiecommissie. De commissie evalueert de professionele kwaliteiten van de kandidaten met betrekking tot het vermelde ambt, de motivatie en de interesse voor het werkterrein.

             

   

   

   

KAHO Sint-Lieven - Hogeschool in Aalst, Gent en Sint-Niklaas
Algemene Diensten
Gebroeders De Smetstraat 1 - 9000 Gent
www.kahosl.be