Historiek

De Katholieke Hogeschool Sint-Lieven ontstond in 1995. Het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap bepaalde immers dat bestaande onderwijsinstellingen zich moesten verenigen in grotere entiteiten. Acht katholieke hogescholen uit Oost-Vlaanderen beslisten om zich te verenigen:
Vrij Technisch Instituut-Centrum Hoger Onderwijs (Aalst en Wetteren), Sint-Augustinusinstituut voor Verpleegkunde (Aalst), Bisschoppelijke Normaalschool Gijzegem, Vrij Hoger Handelsinstituut (Dendermonde), Katholieke Industriële Hogeschool Oost-Vlaanderen (Gent), Hoger Technisch Instituut Sint-Lieven (Gent), Hoger Instituut Maria Middelares (Sint-Niklaas), Bisschoppelijke Normaalschool Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie (Sint-Niklaas).

Er ontstonden vier departementen: Gent, Aalst, Sint-Niklaas en Industrieel Ingenieur.

Naar aanleiding van de ondertekening van de Bolognaverklaring in 1999 en het daaropvolgend "Structuurdecreet" in Vlaanderen, werden er associaties gevormd, samenwerkingen tussen een universiteit en een of meerdere hogescholen.
De KaHo Sint-Lieven maakt sinds 10 juli 2002 deel uit van de vzw Associatie K.U.Leuven.


Door aankoop van gebouwen en nieuwbouw werden de opleidingen in Aalst vanaf 2003 geconcentreerd op campus Dirk Martens. Ook in Sint-Niklaas werd bijgebouwd zodat vanaf september 2005 alle opleidingen huizen in de Hospitaalstraat.

In Gent startten de werken in januari 2005 om de opleidingen van campus Gildestraat naar de Technologiecampus over te brengen. In september 2007 werd het nieuwe gebouw voor de chemie, biomedische laboratoriumtechnologie en voedings- en dieetkunde in gebruik genomen.

In het najaar 2008 gestart startten de werkzaamheden voor een nieuwbouw voor de mechanische opleidingen op de Technologiecampus Gent. Het administratief blok (A) werd grondig gerenoveerd in het najaar van 2008.

In september 2009 werd de nieuwbouw (elektro)mechanica in gebruik genomen. De aanleg van de buitenomgeving van de Technologiecampus en de afwerking van het administratief gebouw namen een einde in het najaar 2009. 

De KaHo Sint-Lieven gaat de uitdagingen voor het hoger onderwijs niet uit de weg. Op 29 oktober 2009 tekenden de KaHo Sint-Lieven en de Hogeschool-Universiteit Brussel een principeovereenkomst om bestuurlijk te integreren. Op 20 september 2010, tijdens de academische opening 2010-2011, werd de integratieovereenkomst plechtig ondertekend door Jan Smets, voorzitter van de Raad van Bestuur HUB-KaHo Sint-Lieven, Frank Baert, algemeen directeur van de KaHo Sint-Lieven, Dirk De Ceulaer, algemeen directeur van de HUB en André Oosterlinck, voorzitter van de Associatie K.U.Leuven.

KAHO Sint-Lieven - Hogeschool in Aalst, Gent en Sint-Niklaas
Algemene Diensten
Gebroeders De Smetstraat 1 - 9000 Gent
www.kahosl.be